شنبه 11 بهمن 1393 Saturday 31 January 2015 10 ربیع‌الثانی 1436
ترمیم فرش در بازار تبریز
عمارت ساعت تبریز
تبریز
مقبرة الشعرای تبریز
تبریز
بازار مظفریه تبریز
دانشگاه هنرتبریز (کارخانه چرم سابق)
مسجد کبود تبریز
عمارت ساعت تبریز
عمارت ائل گلی واقع در پارک ائل گلی
عمارت ساعت تبریز
تابلو فرش تبریز
بازار تبریز
قاری گورپوسی
مسجد کبود تبریز