دوشنبه 10 فروردين 1394 Monday 30 March 2015 9 جمادی‌الثانی 1436
مسجد کبود تبریز
عمارت ساعت تبریز
تبریز
بازار تبریز
مسجد کبود تبریز
مقبرة الشعرای تبریز
عمارت ائل گلی واقع در پارک ائل گلی
بازار مظفریه تبریز
تابلو فرش تبریز
عمارت ساعت تبریز
دانشگاه هنرتبریز (کارخانه چرم سابق)
ترمیم فرش در بازار تبریز
عمارت ساعت تبریز
قاری گورپوسی
تبریز