جمعه 9 آبان 1393 Friday 31 October 2014 7 محرم 1436
مسجد کبود تبریز
قاری گورپوسی
عمارت ساعت تبریز
عمارت ائل گلی واقع در پارک ائل گلی
بازار تبریز
تبریز
عمارت ساعت تبریز
عمارت ساعت تبریز
دانشگاه هنرتبریز (کارخانه چرم سابق)
بازار مظفریه تبریز
مقبرة الشعرای تبریز
تابلو فرش تبریز
مسجد کبود تبریز
ترمیم فرش در بازار تبریز
تبریز