دوشنبه 11 اسفند 1393 Monday 2 March 2015 11 جمادی‌الاول 1436
تبریز
قاری گورپوسی
ترمیم فرش در بازار تبریز
مقبرة الشعرای تبریز
عمارت ائل گلی واقع در پارک ائل گلی
بازار مظفریه تبریز
بازار تبریز
مسجد کبود تبریز
مسجد کبود تبریز
عمارت ساعت تبریز
دانشگاه هنرتبریز (کارخانه چرم سابق)
عمارت ساعت تبریز
تبریز
تابلو فرش تبریز
عمارت ساعت تبریز