دوشنبه 1 دي 1393 Monday 22 December 2014 29 صفر 1436
عمارت ساعت تبریز
تبریز
دانشگاه هنرتبریز (کارخانه چرم سابق)
عمارت ساعت تبریز
عمارت ائل گلی واقع در پارک ائل گلی
بازار تبریز
ترمیم فرش در بازار تبریز
مسجد کبود تبریز
عمارت ساعت تبریز
تابلو فرش تبریز
قاری گورپوسی
مسجد کبود تبریز
تبریز
مقبرة الشعرای تبریز
بازار مظفریه تبریز