جمعه 7 آذر 1393 Friday 28 November 2014 5 صفر 1436
تبریز
قاری گورپوسی
عمارت ساعت تبریز
تبریز
مسجد کبود تبریز
دانشگاه هنرتبریز (کارخانه چرم سابق)
ترمیم فرش در بازار تبریز
تابلو فرش تبریز
بازار مظفریه تبریز
عمارت ساعت تبریز
عمارت ائل گلی واقع در پارک ائل گلی
مقبرة الشعرای تبریز
بازار تبریز
مسجد کبود تبریز
عمارت ساعت تبریز