سه شنبه 1 ارديبهشت 1394 Tuesday 21 April 2015 2 رجب 1436
بازار تبریز
بازار مظفریه تبریز
عمارت ائل گلی واقع در پارک ائل گلی
قاری گورپوسی
عمارت ساعت تبریز
تبریز
ترمیم فرش در بازار تبریز
دانشگاه هنرتبریز (کارخانه چرم سابق)
عمارت ساعت تبریز
عمارت ساعت تبریز
مسجد کبود تبریز
مسجد کبود تبریز
تابلو فرش تبریز
تبریز
مقبرة الشعرای تبریز