Зарае пур факцион шадный интереннт سایت های سایتی قیچی را برایپیشیت

عیسی زارعــور در گفت‌وگو با مهر هارده‌ای فیکلی شدن کودود هزار اینترنت اینترنتی ستعلیتی‌های در کیشر گفت: «اینترنت ستعلیت‌های فیکل شده اما در اینترنت اینترنت فیکل شده است. من نیستم مالک و شرکتی که این خدمات را ارائه می دهد می تواند آمار دقیقی ارائه دهد.»

موضوع ماهواره های اینترنتی کے پیس از کردیت کریتین کرینتینہی در کیشور و با اومہی پرینتین استارینک از سوی ایلان مسک متره شد، بارها رایکتی منیزرتی را به کیمہ است. زارعــور در همه آين ايزاهنزرها كے به شرت مستدين رسمي از اينترنت ميكند. mask حوداً ده روز پیش خبر از فیلم شدن 100 ترمینال استارلینک در ایران را داده بود.

Зарапур дер эн гифвогу همچنین تاکید کرد: مقررات سرزمینی یا «حق فرود» تهیه، تصویب و به اپراتورهای سامانه های ماهواره ای ابلاغ می شود و در صورت تمایل به فعالیت قانونی در ایران، موظف به رعایت قوانین سرزمینی هستند. جمهوری اسلامی ایران

موافقت وزیر ارتباطات با فعال‌سازی اینترنت ماهواره‌ای به شرط رعایت قوانین ملی کشور:

و همچنین در مورد خطر ورشکستگی اپراتورها به منظور فعال سازی اینترنت ماهواره ای، با توجه به تعداد مشترکین و کاربران اینترنت ماهواره ای در کل دنیا، 1 درصد از کل کاربران اینترنت در دسترس نیستند و این اینترنت می باشد. برای شرایط خاص و ویژه


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم