تاريخ‌سازي هندبال ايران در 14 ماه، 7 سهميه و 8 مدال

کد خبر : 1896969 |
02 فروردين 1402 ساعت 08:30 |
5.8K بازدید |

3
نقطه نظر

هندبال ایران در 14 ماه گذشته توانست 7 قهرمانی جهان و 8 مدال کسب کند.

تاريخ‌سازي هندبال ايران در 14 ماه، 7 سهميه و 8 مدال

به روزش سه» و به نقل از اسنا، هندبال ایران که چند سالی است از کورس قهرمانی دور بوده، در 14 ماه گذشته موفق بوده و 7 سهم جهانی و 8 مدال شامل 3 طلا، 2 نقره و 1 مدال دارد. bronze in Asia, 1 برنز جاهان و یک برنز روستانی اسلامی شد.

تيم ملي ردان بيش از 8 سال بود كه ساحب مدال و سهميه جهاني بهد نهديه بود. ملی‌بوشان هندبال ایران با هیدایت Manuel Montaya Fernandez با کسب چاهری اسیای ساحب سهمیه جهان.

همچنین با هدایت واسلین ویوویچ در بازی های کشورهای اسلامی تالیسمان ها را شکست دادند و به مدال برنز مسابقات دست یافتند. در جهرمی جهندی نیز با بایترین کیلی بری ایران در حرکت هندبال ایران وارد مرحله اصلی مسابقات شد.

تیم های ملی جوانان و نوجوانان، تیم های ملی هندبال ساحلی جوانان و بزرگسالان، تیم های ملی مردان و زنان و تیم ملی جوانان در 14 ماه گذشته موفق به کسب هفت عنوان جهانی شده اند.

در این دوره فقط تیم ملی هندبال جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا ششم شد و از راهیابی به مسابقات جهانی بازماند.

Take a look at همه عزام‌های تیم‌های ملی هندبال ایران از بهمن 1400 تا اسفند 1401:

*مسابقات غرماني مردان عسيا 2022 العربية: کسب عنوان چهارم و سهم جهانی

*مسابقات غرمني اسيا دوكتران جوان 2022 قزاقستان: تاريخ‌سازي، كسب مدال اقرب و سهميه جانهي

*مسابقات قهرمانی دختران جوان آسیا 2022 قزاقستان: تاریخ، کسب مدال طلا و سهام جهانی

*مسابقات سایت فرامه اسیا بسران تنجاز 2022 ایران: کسب مدال طلا و سهم جهانی

*مسابقات ساهتیه غرمانی Mardan Asia 2022 ایران: کسب مدال طلا و سهم جهانی

*مسابقات قهرمانی ساحلی پسران جهان 2022 یونان: تاريخ سازي و كسب مدال برنز

*مسابقات قهرمانی جهان دختران جوان 2022 اسلوونی: تاريخ سازي با برد كامة كے ميكسيك و كسب كہمہ

*قهرمانی آسیای پسران جوان 2022 بحرین: من

*قهرمانی جهان دوکران تنازان 2022 North Macedonia: تاريخ‌سازي با کودت به 16 تيم برتر و کسب تيپر شانزدهم

*Тим мили знанные дер бази​хай разоты islami 2022 قونیه: ששמ

*تیم ملی مردان در بازی‌های روستانی اسلامی 2022 قونیه: مدال برنز

*قهرمانی آسیای پسران تانگاه 2022 Bahrain: کسب مدال اقرب و سهمیه جنیه

*قهرمانی زنان آسیای 2022 کره جنوبی: چاهمی و کسب ساهمیه جهنیه

*قهرمانی مردان جهان 2023 لهستان-سوید: به مرتبه دور رياعل و كسب بيست و فاخره برو

*قهرمانی شاهتی مردان آسیای 2023 اندونزی: برند تجاری برنز آسیا

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

تماس با ما