جانشین فراجا: ده ها تن در سلسه با کیںیں شاهچراغ دستگر شد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کیشور با اشاره به شهادت جامعه مظلوم همشهریانش در حرم شاهچراغ شیراز گفت: هوشمندی اطلاعات یعنی چشم عملیاتی که اقتدار پلیس را در چشم مردم و همین عامل بود که به شناسایی یک نفر در حادثه شاهچراغ کمک کرد.»

سردار قاسم رضایی 14 فروردین ماه در جلسه کمیسیون عملیات نیروی انتظامی استان کرمان گفت: مردم و خادمان امنیت استان حناور کرمان با 6500 شهید و بیش از 20000 جانباز و ایثارگر از بزرگترین امکانات اجتماعی بهره مند هستند. سرمایه، پایتخت.”

وی با بیان اینکه وجود جایگاه رهبری (مدظله العالی) برای مجموعه اداری قابل احترام است، افزود: حمایت مردم از محل نیز سرمایه است و باید حفظ شود.

رضایی تصریح کرد: بنا به رایس ریس بلیس کرمان، به تور به تور در کند شهرستان این استان به ترکتشاین بودیم و بنا به به به های تسریح این خود ریس مدرو در استان که نگذاشتند فتنه ای کیلته; מרד דיר קרימ דר נ נ ב ב פשמ ב בים הירד ק ק ק ג ג ג ג ג ג ה ה ה פש ם ה ה ה נ˙ נ נ˙ נ נ–

جانشین فراجا با تنزیل های حوزی نازم و سیستان کرامین هی حوزی نازم و سَسَه کَه و کرمان استان کرمان روزگری در آن استان راهبندی می فید می فیدد ک این در شید آن کیبل آنسوفینی ها و این نشم دهد هو و با نصار خون شهدا شده تا این شلود به هدا است.

وی افزود: در این راستا پلیس کرمان علاوه بر انجام رزمایش با مردم، با مردم تعامل و کمک رسانی کرد.

رضایی با تاکید بر اجرای مصوباتی که پیش از این بازدید شده است، اضافه کرد: در آن های های با دردگان همیشکی و مدرهای با دردگان حمیشگی پلیز در حال حاضر عشرافیت اطلاع رسانی در این مورد.

وی در محور سوم حوزه ماموریت نیروی انتظامی با اراذل و اوباش مقابله کرد و گفت: این گروه محدود است که در اغتشاشات نیز اجساد خود را نشان دادند اما قطعا در فرصت مناسب با آنها برخورد خواهد شد. صحنه، تا کسی جرأت نکند از ترس اراذل به آنها شکایت کند.» خود ندهد

جانشین فرماندهی معاونت اداری ادامه داد: در این زمینه باید پرونده هایی محکم و محکمه پسند تهیه و ارجاع شود تا در واقع مردم از حمایت ها و دستورات قاضی قاطع بهره مند شوند و موضوع پس از آن است. دزدی که رهبری عزیز همواره در این زمینه به آن اشاره می کند. .

وی در بخشی دیگر از سخنان خود حجاب و عفاف را یک قدرت ملی دانست و تاکید کرد: انقلاب اسلامی برای حفظ این ارزش شکل گرفت اما اگر چند نفر این ارزش را مورد هجمه قرار دهند باید مورد لعن و نفرین قرار گیرند. از آنجا که این اتفاق افتاده است. همه آن ها که مستر تهیج مردم شیدن و همه آن ها که به ناحق اشهر نازرهای می کنند در اوکه آئین کرامین سهیم شیدن می کنند.

ازدحام همشهریان در حرم شاهچراغ شیراز با اشاره به شهادت مظلومان گفت: هوش اطلاعاتی یعنی چشمان عملیاتی که اقتدار پلیس را در نزد مردم افزایش می دهد و به همین دلیل است. در حادثه شاهچراغ، دستگیری یک نفر منجر به شناسایی شخصی که قصد کرابکاری و اوپریکی های تودیکاکی کربتی تری دردن را داشت.

معاون امور اداری در پایان بار دیگر به موضوع مهم حجاب و عفاف اشاره کرد و تصریح کرد: توجه به حجاب رکن واقعی امنیت خانواده است، امنیت خانواده را متزلزل می کند و راه را برای دخل و تصرف هموار می کند. به حرمت خون شهدای بی شمار میهن جریزمان حافظ های دینی و اسلامی بشکند و هیک گاه راه را بری دوشم دوشمان هموار نصفند.

অন্য়্য়ার্যাত্যা، sardarqasim رضايي در ربعة سفرش به كرمان با حوزر در غلزار شهداي شهر به شامخ شهداي كرمان با حوضر در شهر به شامخ شهداي تعاليق سجده كردند.

و در گلزار شهدای کرمان بیان کرد: کرمان دیار کریمان است و باد از کیکمان هر روز شکوفاتر می شود و 6500 شهید این استان به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، نکته این است.

و با بیان اینکه همه شهدا عزیزند اما شهید حاج قاسم سلیمانی شهید جبهه مقاومت افزود: برای حفاظت از آنها تلاشی نمی کنیم و حالا می گوییم برای شهدا متاسفیم.

رضایی با تشکر ویژه از فرماندهان و کارکنان این گروهان خاطرنشان کرد: از همکاران و خانواده هایشان قدردانی می کنیم چرا که این بزرگان مجاهد در راه خدا هستند، ستون امنیت و پشتوانه مردم هستند، تکان می دهند. بدن شمشیربازان و معامله با خدا و نصد مردون هم ازیز ستحد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم