مصیب خرید اقساطی ترولد کرمان‌موتور

در رفتن– فروش اقساطی ترودون كرمان‌موتور آبان آبان بیدین نمره می‌شود كه تركی كے J4 و KMC T8 در خرین به ترتیب 55 و 60 میلیون تومان به ترتیب 55 و 60 میل. علاوه بر افزایش قیمت محصولات موتور خودرو، قطعات مدل ها در طرح فروش کشور جزو هزینه های متقاضیان در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال خریدی که گزینه 350 میلیون تومانی را به عنوان جک پیش پرداخت S3 انتخاب کند، باید 66 میلیون چک ماهانه به مبلغ 22 میلیون تومان بگذراند. در این سفارش قیمت جک کامل S3 748 میلیون و 500 هزار تومان است که به قیمت کارخانه بیش از 73 میلیون تومان است.

روش قرآة تولودة كرمان‌موتور در خرينا

بر اساس گزارش ها، قیمت جک J4 و KMC T8 در کارخانه نسبت به ابتدای سال افزایش یافت. در فروردین ماه امسال جک J4 با قیمت توافقی 520 میلیون تومان در فروش قطعات کرمان موتور عرضه می شود، ضمن اینکه این محصول در بهمن ماه امسال در کارخانه با قیمت 465 میلیون تومان به فروش می رسد. افزایش 55 میلیون تومانی قیمت جک J4 در کارخانه در نیمه اول سال تقریبا معادل 12 درصد.

افزایش قیمت KMC T8 که یکی دیگر از محصولات ارائه شده در جدیدترین نسخه فروش قطعات خودرو است، تقریبا هفت درصد محاسبه شده است. KMC T8 در فروردین ماه امسال با قیمت قطعی 967 میلیون تومان به متقاضیان و در ابتدای سال با قیمت کمتر 60 میلیون تومان در کارخانه به فروش می رسد.

جک S3 و KMC J7 که برای دومین ماه متوالی در فروش قطعات کارمان موتور دیده می شوند، از شهریور ماه بدون تغییر به فروش می رسند. قیمت جک اس 3 امسال 675 میلیون تومان است و KMC J7 را با قیمت یک میلیارد و 265 میلیون تومان به فروش می رساند.

قرئة خرید ترودون کرمان‌موتور; قسمت 66 میلیون

فروش اقصاطي Jack S3 در قرئه آبان كرمان‌موتور به دو شكل نمعم‌شود. خریداران می توانند یکی از گزینه های 350 و 400 میلیون تومانی را به عنوان پیش پرداخت انتخاب کنند. اگر 350 میلیون را انتخاب کنید، خریدار باید چک 66 میلیونی را در یک سال و نیم بگذراند. قیمت بهآین سورگی تماما به 748 میلیون تومان میرسد به این کی مسوبر جک S3 ابان امسال 675 میلیون تومان است. شخصی که مبلغ 400 میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت به حساب کارمانموتور واریز کند، پس از 30 ماه 87 میلیون و 700 هزار تومان بیشتر از قیمت تعیین شده کارخانه و هر سه ماه یکبار 36 میلیون و 270 هزار تومان – 12 میلیون و 90 هزار تومان – به‌ترون اقساط کنار می‌گورد.

خریداران KMC T8 نیز دو گزینه 500 و 550 میلیون تومانی را پیش پرداخت خواهند داشت. خریدار اول باید در دوره 18 ماهه 100 میلیون و 230 هزار تومان اقساط پرداخت کند. در نهایت پس از گذشت 1 سال و نیم، 500 میلیون پیش پرداخت شده که قیمت کل آن یک میلیارد و 101 میلیون تومان است، در حالی که قیمت مصوب KMC T8 در فروردین ماه امسال 967 میلیون تومان است. در قسمت دوم KMC T8 متقاضی باید مبلغ 550 میلیون، برای مدت 30 ماه، در 62 ماه و 240 هزار تومان پرداخت کند. در نهایت قیمت کل به یک میلیارد و 172 میلیون و 400 هزار تومان می رسد.

فروش جک J4 با دو پرداخت 200 و 250 میلیونی و مدت پرداخت 18 و 24 ماهه به پایان می رسد. متقاضی باید هر سه ماه یکبار مبلغ 53 میلیون و 600 هزار و 37 میلیون و 160 هزار تومان پرداخت کند. فروش قسمت های KMC J7 نیز با مدت شش ماه و یک چک پرداخت انجام می شود. متقاضی در گام اول باید 800 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت پرداخت کند و پس از شش ماه چک 474 میلیون و 350 هزار تومانی پاس کند. در این سفارش قیمت کل این محصول یک میلیارد و 274 میلیون تومان است.

اختبار اقصاط و قیاة تماماً تولودة کرمان‌موتور

ماشین

پیش‌ـرداخت

مدت اقساط/ نظر کک

قسط

قیمت تمام شده

جک S3

350 میلیون تومان

18 مه / شش کک

66 میلیون و 420 هزار تومان

748 میلیون و 520 هزار تومان

جک S3

400 میلیون تومان

30 ماه / 10 هفته

36 میلیون و 270 هزار تومان

762 میلیون و 700 هزار تومان

جک J4

200 میلیون تومان

18 مه / شش کک

53 میلیون و 600 هزار تومان

521 میلیون و 600 هزار تومان

جک J4

250 میلیون تومان

24 ماه / هشت ماه

37 میلیون و 160 هزار تومان

547 میلیون و 280 هزار تومان

KMC T8

500 میلیون تومان

18 مه / شش کک

100 میلیون و 230 هزار تومان

1 میلیارد و 101 میلیون تومان

KMC T8

550 میلیون تومان

30 ماه / 10 هفته

62 میلیون و 240 هزار تومان

1 میلیارد و 172 میلیون تومان

KMC J7

800 میلیون تومان

שש מהה / יק קיק

474 میلیون و 350 هزار تومان

1 میلیارد و 274 میلیون تومان


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم