برخی از قالب ها برای آن که امکانات خاصی را به کاربران یا وبمستر ارائه دهند، از کدهای ویژه ای استفاده می کنند که ممکن است امنیت سایت را در

تماس با ما