معمولاً برای چاپ روی صفحه یک پیراهن حدود 5 تا 9 دلار هزینه دارد، اگرچه برای سفارش انبوه که در آن می توانید طرح های مشابه را به طور مکرر

تماس با ما