مانند بسیاری از فرودگاه ها، اگر می خواهید از ترمینال ماشین کرایه کنید، ممکن است نرخ ها کمی بیشتر باشد، اما اگر با این منطقه آشنا نیستید، ممکن است بهترین

تماس با ما