فرکانس متغیر AC از اینورتر یک موتور بدون جاروبک یا القایی را به حرکت در می آورد که سرعت آن متناسب با فرکانس جریان متناوب AC است که از آن

تماس با ما