نمی تواند خیلی به نظر برسد و ممکن است شبیه ماشین چمن زنی زنگ زده قدیمی خانه پدربزرگ شما باشد، اما به همان اندازه کارآمد است که برخی از مانکن

تماس با ما