اگر معامله‌گران بر اساس چشم‌انداز صعودی ما در تحلیل قبلی، موقعیت‌های خرید خریده‌اند، لطفاً 50 درصد سود را در سطوح فعلی رزرو کنید و حد ضرر بقیه را به 736

تماس با ما