لوستر دیگه قشنگه و ما ازش خیلی راضیم و راضی. هیچ دو قطعه از جواهرات فیروزه آریزونا ما وجود ندارد که فقط از بهترین نقره 925 عیار استفاده کرده باشد.

تماس با ما